aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach dla Mrągowa
Jedyny taki na mazurach...

Zezwolenia MTW 2023 Cennik dla osób niezrzeszonych

Jeziora zwykłe :

  • Jez. Głębokie
  • Jez. Kociołek

.

Jeziora specjalne (z brzegu i lodu):

  • Jez. Średnie [Czerwone]
  • Jez. Dzwon [Marcinkowskie]

.

Ceny zezwoleń na jeziorach zwykłych :

  • Zezwolenie dobowe [12.00-11.59] – 30 zł (z brzegu)

  • Zezwolenie dobowe [12.00-11.59] – 100 zł (z łodzi)
  • Zezwolenie 3 dniowe – 80 zł

  • Zezwolenie 7 dniowe – 150 zł

.

Ceny zezwoleń na j. DZWON (z brzegu i lodu):

  • Zezwolenie dobowe [12.00-11.59] – 80 zł

.

Ceny zezwoleń na j. Średnie (z brzegu i lodu):

  • Zezwolenie dobowe [12.00-11.59] – 100 zł

.

Ważniesze postanowienia regulaminu:

1. Okresy ochronne:

– sandacza od 1 stycznia do 31 maja

– węgorz od 1 grudnia do 31 marca

– szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia

– suma od 1 stycznia do 31 maja

– miętusa od 1 grudnia do końca lutego

– siei od 15 października do 31 grudnia

2. Wymiary ochronne:

– lina do 30 cm

– sandacza do 50 cm i od 75cm

– szczupaka do 50 cm i powyżej 80cm

– suma do 70 cm

– węgorza do 60 cm

– okoń do 18 cm i powyżej 38cm

3. Dzienne limity ilościowe:

– suma 1 sztuka

– węgorza 1 sztuki

– szczupaka 3 sztuka

– sandacza 2 sztuki

– lina 3 sztuki

Obowiązuje dzienny limit połowu 4 kg łącznie.

4. Dozwolona ilość wędek:

– wędkowanie z łodzi i brzegu – dwie wędki lub spinning

– wędkowanie z lodu – jedna wędka

5. Wędkowanie dozwolone jest w dzień i w nocy:
6. Dokumenty wymagane podczas kontroli:

– aktualne zezwolenie na wędkowanie

– karta wędkarska

7. Wędkujący ma bezwzględny obowiązek poddania się kontroli przez:

– uprawnione służby [np.policję]

– zarządowi MTW i straży rybackiej

– innym osobom wędkującym należących do MTW

8. Zabronione metody połowu:

– połów kuszą

– trolling

9. Pozostałe obowiązki wędkarza:

– wędkarz obowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

Jednocześnie informuje się zainteresowanych, że posiadający zezwolenia mogą wędkować również w nocy.

Zezwolenia na połów ryb w jeziorach będących w dyspozycji Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego ważne są jedynie z kartą wędkarską. Na terenie naszych jezior wędkujący zobowiązani są do przestrzegania regulaminu MTW.

Zezwolenia można nabyć w sklepie wędkarskim w Mrągowie przy ul. M. Konopnickiej 2.